Usługi finansowe - wynajem i leasing przyrządów pomiarowych

dyrektor finansowyWypożyczenie przyrządów pomiarowych daje gwarancję ciągłości dostępu do przyrządów. Wymiany w przypadku awarii relizujemy w termini 2-3 dni od zgłoszenia. Zakup przyrządów nie gwarantuje, że będziemy mieli przyrząd bez przerwy. Każda naprawa lub kalibracja wymaga czasu. Na czas napraw i kalibracji Livingston dostarcza drugą sztukę przyrządu.

Dzięki wypożyczeniu przyrządów dyrektorzy finansowi i kierownicy projektów  uzyskują znaczne oszczędności, które mogą posłużyć do realizacji kilku projektów jednocześnie. Klasyczne podejście do realizacji projektów było obarczoene dużymi kosztami stałymi oraz ustawową koniecznością amortyzacji aparatury kontrolno-pomiarowej. Livingston oferuje znacznie prostsze i tańsze rozwiązania, takie jak: wypożyczanie, easy2source oraz wypożyczenia długookresowe z atrakcyjnymi stawkami wypożyczeń i możliwością spłaty wartości sprzętu przez wypożyczenie.