Pomiary azymutów anten. Mierniki kąta elewacji i azymutów anten.

Ustawiania azymutów anten według kompasu magnetycznego może być obarczone dużą niepewnością pomiaru.  Dodatkowo w warunkach słabej widoczności powodowanej przez mgłę, deszcz lub smog bazowanie na przeszkodach terenowych podczas ustawiania azymutów może być utrudnione lub niemożliwe. Z tego powodu warto rozważyć wykorzystanie automatycznych zestawów pomiarowych do ustawiania anten według współrzędnych GPS.

Służą do tego kompasy elektroniczne składające się z dwu geodezyjnych odbiorników GPS umiesczinych najednej osi oraz oprogramowania służącego do zapisywania danych pomiarowych:

  • kąta elewacji,
  • azymutu,
  • wysokości umieszczenia anteny w metrach nad poziomem morza,
  • współrzędnych GPS miejsca pomiaru

przed i po dokonaniu ustawienia anteny.

Lvivngston wypożycza zestawy elektroniczyh kompasów GPS do ustawiania azymutów i kątów alewacji anten. Dokładność określenia azymutów anten według takich narzędzi pomiarowych wynosi 0.5 lub 0.4 stopnia. Wykonujący pomiary może w łatwy sposób zapisać wyniki pomiarowe oraz wykazać się wobec zleceniodawcy wykonaniem powierzonego zadania. Palmtop dostarczany z każdym zestawem pomiarowym ma zainstalowane oprogramowanie do obsługi kompasu GPS. Zainteresowanym zakupem mierników azymutów polecamy usługę easy2source

Przykłady urządzeń do pomiarów azymutów i kątów elewacji anten przedstawiamy poniżej.

 

PPM 4011

GPS Compass

Thales 3011 Mobil+

GPS Compass System for Antenna Pointing
 Przedstawiamy również inne przyrządy do pomiarów antenowych

 

Anritsu MT8212E

Cell Master Compact Base Station Analyser

Anritsu S251C

Sitemaster 2 port 625MHz to 2500MHz

Anritsu S331E

Sitemaster Compact Handheld Cable and Antenna Analyzer (2 MHz to 4 GHz)

Anritsu S332E

Sitemaster Compact Handheld Cable and Antenna Analyzer with Spectrum Analyzer

Anritsu S820D

1-port Site Master 25MHz-20GHz

Keysight / Agilent N9330A

Cable and Antenna Tester, 25 MHz to 4 GHz

Keysight / Agilent N9912A

6GHz FieldFox RF analyzer

NARDA D8860

NardalertXT RF Monitor

NARDA D8862

NardalertXT RF Monitor

Rohde & Schwarz ZVH

Cable and Antenna Analyzer

Rohde & Schwarz ZVH4

ZVH4 3.6GHz Cable & Antenna Tester

Viavi (JDSU) JD725A

CellAdvisor Cable and Antenna Analyzer